Bảng báo giá thi công nội thất

Bảng báo giá thi công nội thất của HomeXinh

HomeXinh xin gửi đến tất cả quý khách hàng bảng báo giá thi công.

Bảng báo giá thi công nội thất với nhiều chất liệu khác nhau với giá cả cạnh tranh nhất. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng HomeXinh muốn công bố niêm yết báo giá chi tiết các hạng mục để các bạn tham khảo và nắm được chi phí các hạng mục.

Khi lên báo giá thi công Home Xinh đã tham khảo giá trên thị trường. Từ đó đưa ra mức báo giá thi công tốt nhất. Mức báo giá đa dạng cho tất cả đồ nội thất: giá gỗ mdf an cường, Gỗ An Cường, gương trang trí không gian nội thất

Bảng báo giá các hạng mục

BẢNG BÁO GIÁ CÁC HẠNG MỤC NỘI THẤT 2019
STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH  ĐƠN GIÁ CHÚ THÍCH
I TỦ GIÀY
1 Tủ MFC cốt thường An Cường m2                                   2,550,000 Gỗ MFC cốt thường
2 Tủ  MDF sơn Công nghiệp m2                                   2,550,000 Gỗ MDF phun sơn công nghiệp.
3 Tủ Veneer Sồi m2                                   2,650,000 Cốt ván dăm phủ Verneer Sồi.
4 Tủ Laminate m2                                   3,150,000 Thùng MFC An Cường, mặt cánh Laminate An Cường
5 Tủ Acrylic m2                                   4,200,000 Thùng MFC An Cường, mặt cánh Acrylic An Cường
II TỦ ÁO
1 Tủ MFC cốt thường An Cường m2                                   2,750,000 Gỗ MFC cốt thường
2 Tủ  MDF sơn Công nghiệp m2                                   2,850,000 Gỗ MDF phun sơn công nghiệp.
3 Tủ Veneer Sồi m2                                   3,050,000 Cốt ván dăm phủ Verneer Sồi.
4 Tủ Laminate m2                                   3,500,000 Thùng MFC An Cường, mặt cánh Laminate An Cường
5 Tủ Acrylic m2                                   4,750,000 Thùng MFC An Cường, mặt cánh Acrylic An Cường
6 Tủ Sồi Nga = Tân Bì m2                                   3,900,000 Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi)
7 Tủ Xoan Đào m2                                   5,050,000 Gỗ xoan đào
8 Tủ Sồi Mỹ m2                                   4,750,000 Gỗ sồi mỹ
III TỦ BẾP TIÊU CHUẨN ( TỦ DƯỚI CAO 850, TỦ TRÊN CAO 800) TỦ TRÊN CAO <800
1 Tủ bếp MFC An Cường md                                   4,750,000 MFC chống ẩm An Cường
2 Tủ  bếp MDF sơn PU md                                   4,850,000 MDF chống ẩm sơn pu cao cấp
3 Tủ bếp Veneer md                                   4,850,000 Cốt MDF chống ẩm phủ Veneer An Cường
4 Tủ bếp Laminate md                                   6,300,000 Thùng MFC chống ẩm,mặt diện laminate An Cường
5 Tủ Acrylic md                                   7,900,000 Thùng MFC chống ẩm,mặt diện Acrylic An Cường
7 Tủ bếp Sồi Nga = Tân Bì md                                   5,250,000 Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi)
8 Tủ bếp Xoan Đào md                                   6,100,000 Gỗ xoan đào
9 Tủ bếp Sồi Mỹ md                                   5,800,000 Gỗ sồi mỹ
10 Tủ bếp gỗ picomat md                                   7,150,000 Sơn PU
                                  8,400,000 Dán laminate
IV KỆ TIVI (SÂU 400-450) X (CAO<500) X (DÀI)
1 Kệ MFC An Cường md                                   2,550,000 MFC An Cường
2 Kệ  MDF sơn PU md                                   2,550,000 MDF sơn pu cao cấp
3 Kệ Veneer md                                   2,750,000 cốt MDF phủ Veneer An Cường
4 Kệ Laminate md                                   3,150,000 Thùng MFC, mặt cánh laminate An Cường
5 Kệ Acrylic md                                   4,750,000 Thùng MFC, mặt cánh Acrylic An Cường
6 Kệ Sồi Nga = Tân Bì md                                   3,600,000 Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi)
7 Kệ Xoan Đào md                                   4,000,000 Gỗ xoan đào
8 Kệ Sồi Mỹ md                                   3,800,000 Gỗ sồi mỹ
V GIƯỜNG 1.6*2m ( kích thước 1.8mx2m + 1.000.000 Vnd) Giường bọc nỉ, da + 1.000.000đ
1   Giường MFC An Cường Chiếc                                   7,350,000 MFC An Cường  + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo
2  Giường MDF sơn PU Chiếc                                   7,350,000 MDF sơn pu cao cấp + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo
3   Giường Veneer Chiếc                                   7,900,000 cốt MDF phủ Veneer An Cường  + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo
3   Giường Laminate Chiếc                                   8,950,000 cốt MDF phủ Laminate An Cường  + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo
4  Giường Sồi Nga = Tân Bì Chiếc                                   9,450,000 Giường 1600X2000MM  + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo
5   Giường Xoan Đào Chiếc                                 10,500,000 Giường 1600X2000MM  + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo
6  Giường Sồi Mỹ Chiếc                                 11,050,000 Giường 1600X2000MM  + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo
VI VÁCH ĐỤC CNC
1 MDF xanh sơn trắng m2                                   1,900,000
2 MDF sơn bệt khung gỗ Sồi Tần bỳ m2                                   2,300,000
3 KVC gỗ nhựa m2                                   2,850,000
VII BÀN TRANG ĐIỂM, BÀN LÀM VIỆC KT: 1000x700x500
1 MDF sơn PU md                                   3,150,000 MDF sơn pu cao cấp
2 MFC An Cường md                                   2,940,000 MFC An Cường
3 Veneer md                                   3,450,000 MDF phủ Veneer An Cường
4 Laminate md                                   3,700,000 Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường
5 Sồi Nga = Tân Bì md                                   4,200,000 Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi)
6 Xoan Đào md                                   4,750,000 Gỗ xoan đào
7 Sồi Mỹ md                                   4,750,000 Gỗ sồi mỹ
VIII BÀN ĂN KHÔNG BAO GỒM GHẾ KT1600X800X750
1 MDF sơn PU Chiếc                                   4,000,000 MFC chống ẩm An Cường
2 MFC An Cường Chiếc                                   3,800,000 MDF chống ẩm sơn pu cao cấp
3 Veneer Chiếc                                   4,200,000 Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường
4 Laminate Chiếc                                   5,250,000 Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường
5 Sồi Nga = Tân Bì Chiếc                                   6,300,000 Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi)
6 Xoan Đào Chiếc                                   6,850,000 Gỗ xoan đào
7 Sồi Mỹ Chiếc                                   6,850,000 Gỗ sồi mỹ
IX GHẾ SOFA
1 Sofa da, nỉ thường md                                   4,200,000 Khung sồi + da, nỉ thường
2 Sofa da, nỉ nhập khẩu md                                   4,750,000 Khung sồi + da, nỉ nhập khẩu
X BÀN TRÀ KT(1200X600X400)
1 MDF sơn PU m2                                   3,700,000 MDF phủ sơn PU cao cấp
2 MFC An Cường m2                                   3,150,000 MFC An Cường
3 Veneer m2                                   3,700,000 Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường
4 Laminate m2                                   4,750,000 Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường
5 Sồi Nga = Tân Bì m2                                   4,750,000 Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi)
6 Xoan Đào m2                                   5,250,000 Gỗ xoan đào
7 Sồi Mỹ m2                                   5,250,000 Gỗ sồi mỹ
XI GIÁ SÁCH
1 MDF sơn PU m2                                   2,100,000 MDF sơn PU cao cấp
2 MFC An Cường m2                                   2,100,000 MFC An Cường
3 Veneer m2                                   2,400,000 Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường
4 Laminate m2                                   2,750,000 Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường
5 Sồi Nga = Tân Bì m2                                   3,150,000 Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi)
6 Xoan Đào m2                                   3,650,000 Gỗ xoan đào
7 Sồi Mỹ m2                                   3,450,000 Gỗ sồi mỹ
XII TAB ĐẦU GIƯỜNG
1 MDF sơn PU cái                                   1,800,000 MDF phủ sơn PU cao cấp
2 MFC An Cường cái                                   1,800,000 MFC An Cường
3 Veneer cái                                   1,800,000 Thùng MFC,mặt cánh Veneer An Cường
4 Laminate cái                                   2,100,000 Thùng MFC,mặt cánh Laminate An Cường
5 Sồi Nga = Tân Bì cái                                   2,100,000 Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi)
6 Xoan Đào cái                                   2,300,000 Gỗ xoan đào
7 Sồi Mỹ cái                                   2,100,000 Gỗ sồi mỹ
XIII VÁCH ỐP TRANG TRÍ
1 MFC An Cường m2                                   1,500,000 MFC An Cường kết hợp nỷ, PFC giả đá, kính
2 Laminate m2                                   1,900,000 Laminate An Cường kết hợp nỷ, PFC giả đá, kính …
XIV CÁC PHẦN KHÁC
1 Trần thạch cao thô m2                                     180,000 Sơn bả  Maxiline 60.000đ
2 Kính ốp bếp khổ 600 md                                     900,000 Kim sa + 100.000/md
3 Đá bếp khổ 600 md                                   1,250,000 Đá kim sa đen hạt trung
4 Bộ tay nâng Blum Bộ                                   3,750,000 Bộ tay nâm Blum cho cánh úp bát đĩa.
5 Bộ úp bát đĩa di động Bộ                                   4,950,000 Bộ úp bát đĩa hãng Faster.
6 Thùng gạo âm tủ Bộ                                   1,600,000 Thùng gạo ray trượt có 2 nấc lấy gạo hãng Faster
7 Bộ giá úp xoong nồi Bộ                                   1,850,000 Bộ úp xoong nồi Hãng Faster.
8 Giá đa năng để dao thớt, chai lọ gia vị Bộ                                   2,060,000 Giá dao thớt hãng Faster.
9 Mâm Xoay Bộ                                   2,060,000 Mâm Xoay 3/4 hãng Faster.


Bên trên đây là bảng báo giá thi công của Home Xinh.

Xem thêm: bảng báo giá thiết kế nội thất và kiến trúc

Chúng tôi cam kết

1. HomeXinh trực tiếp thiết kế nên phương án luôn nhanh và tối ưu.

2. HomeXinh có xưởng sản xuất nên giá cạnh tranh và đảm bảo chất lượng, tiến độ.

3. HomeXinh miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực nội thành Hà Nội ( khách hàng ở xa chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển)

4. Bảo hành tất cả các sản phẩm 12 tháng, bảo trì chất lượng gỗ trọn đời

<< Quay lại trang chủ

Thietkehomexinh.com

0/5 (0 Reviews)

Trả lời